Mighty Tiger of Riga (54)Riga
upv: 324
Smurf (48)Start in old Riga and then center.
upv: 250
Explore Riga (42)Riga
upv: 252
Valmiera (36)Valmiera
upv: 120
Ventspils (18)Ventspils
upv: 100
Latvija (18)Riga

KOKNESE (12)Koknese
upv: 71
Siguldas burti (6)Sigulda
upv: 36
Ventspils burti (6)Ventspils
upv: 36
Ventspils Blue Flag Beach (6)Ventspils
upv: 30
Kuldīgas burti (6)Kuldiga
upv: 36
Pedvale (6)Pedvāle
upv: 36
Liepājas burti (6)Liepāja
upv: 36
Durbe (6)Durbe
upv: 6
Rundāles pils (6)Rundāle
upv: 30
Daugavpils burti (6)Daugavpils
upv: 36
Rothko (6)Daugavpils
upv: 36